Tuyển dụng: Kỹ Thuật Xi Mạ và Lao Động Phổ Thông

Nhằm mở rộng sản xuất và phát triển các sản phẩm, Công ty TNHH Mekki Việt Nam tuyển dụng Lao động phổ thông với các vị trí sau: 1. 04 Kỹ thuật xi mạ: Yêu cầu: ✅ Kinh nghiệm: từ 1 đến 3 năm (ưu tiên mạ treo) ✅ Lượng: thỏa thuận ✅ Tuổi: 24-40 ✅ Có sức khỏe tốt ✅ Chăm chỉ, […]